O projektu

MoringaEDU je nový unikátní projekt, který si klade za svůj hlavní cíl pomáhat lidem rozvíjet se a vzdělávat v oblasti zdravého životního stylu a to s pomocí bio-psycho-sociálního, tedy celostního přístupu.

Zdraví chápeme jako komplexní model, který je provázán, a jednotlivé součásti toho modelu se navzájem ovlivňují. Zdraví jedince není utvářeno pouze na základě fyzického zdraví, ale promítá se do něj i psychická a sociální stránka. Odborníci se již také shodují, že psychika má výrazný vliv na fyzické zdraví jedince a fungování organismu. Nemalou měrou se také podílí na fungování organismu nebo psychiky sociální prostředí.


Našim hlavním cílem je komplexní vzdělávání lidí pro kvalitní a zdravý život dle nejnovějších vědeckých poznatků.

Přednášky se budou konat v Praze a Brně, nebo dle zájmu v dalších městech. Termíny přednášek pro veřejnost a certifikované kurzy pro odborníky budou pravidelně zveřejňovány zde na stránkách, ale i pomocí Facebooku či Newsletterů. 

 

Přednáší:

PhDr. Jiří Hřebíček - psycholog se specializací na psychologii výživy a stravování – oboru, který hledá souvislosti mezi stravou, stravováním a psychickou kondicí člověka, a také psychickým a fyziologickým zdravím. V posledních letech se úzce specializuje na vztah mikrobiomu k psychice člověka a jeho vliv na psychické choroby.

Další odborníci a hosté dle probíraných témat. 

Znak EduMoringa