Komplexní přístup ke zdraví - bio-psycho-sociální model

4. 4. 2017 Článek se zabává komplexním přístupem ke zdraví z hlediska biologické, psychologické, sociální a spirituuální složky. Přístup ke zdraví je vždy na jedinci a a jeho chápání a vnímání světa, při práci s klienty není pouze důležité porozumět jak přistupuje člověk k svému zdraví, ale také proč k němu tímto způsobem přistupuje.