"Pramen mládí" ... zeatin

„Moringa olejodárná, je v tuto chvíli jediná známá rostlina, která produkuje v pro nás dostatečném množství nesmírně důležitý přírodní neurotransmiter zeatin. Ten je brán jako klíčový prvek pro správnou distribuci aminokyselin, vitamínů, olejů, antioxidantů a minerálů tam, kde mohou skutečně přispět k udržení našeho zdraví, resp. kde mohou pomoci ke zmírnění určitého zdravotního problému.“

 

Zeatin patří do skupiny cytokininů, rostlinných hormonů.  Všeobecně se předpokládá, že zeatin vpramen mládí.jpgyužitelnost živin v organismu v průměru zešestinásobí.  (Analýza obsahu zeatinu: Dr. Lowell J. Fuglieho,  list Moringy  obsahuje až 0,2 mikrogramů na gram hmotnosti, což představuje asi 1000-násobnou koncentraci v porovnání s jinými rostlinami.) Významně to podtrhuje úlohu Moringy v boji proti (i u nás) běžnému deficitu živin.

"Přírodní pramen mládí", tak označuje cytokininy profesor Thomas Roitsch z univerzity v Würzburgu (pub.č. 056/2004). Při svých testech dokázal pomocí nich zastavit žloutnutí listů. Pokud budeme vycházet z toho, že je tato skupina rostlinných hormonů schopna prodloužit životnost listů, mohla by tedy představovat účinný prostředek proti stárnutí. Cytokininy pomáhají hojit rány. Dále zlepšují i vstřebávání minerálů nebo produkci živin, například pro člověka potřebných proteinů. 

Do dneška bylo objeveno přibližně 200 druhů cytokininů. Pro lepší představu  lze cytokininy přirovnat k dirigentovi, který řídí veliký orchestr - naše tělo. Dirigentovi, který dává každému typu buňky ten správný podnět k dělení a růstu. Stejně jako v orchestru i v  našem organismu se vše musí dít v dokonalém souladu a harmonii. Na živiny obsažené v Morinze se tedy doopravdy můžeme dívat jako na dokonale synergickou "harmonii živin".

 

Zeatin. Seznamte se:

Přirozeně podporuje zachovávání malých buněk, což je rozhodujícím faktorem pro zachování mladistvé kůže, a brání makromolekulárním poškozením buňky. Kromě toho také zlepšuje stresovou toleranci ohrožených buněk.

 

Chrání mozek před bílkovinnými usazeninami, tzv. amyloidními plaky. Tyto proteiny se hromadí na nervových buňkách mozku, což časem vede k jejich odumírání. 

 

Zvyšuje aktivitu našich nejdůležitějších ničitelů volných radikálů a také určitých enzymů: superoxid dismutázy, katalázy a glutathion peroxidázyZapojuje se do jaderné látkové výměny, urychluje syntézu bílkovin a tím tak zpomaluje proces stárnutí.

 

Jako rostlinný hormon má účinky podobné lidským hormonům, pomáhá také přirozenou cestou i při úpravě hormonální rovnováhy žen a dívek.  Zeatin je právě tím fytoestrogenem,  po kterém by měly sáhnout dívky v období puberty, ženy v těhotenství, v době kojení nebo v průběhu menopauzy.